July 22, 2024

English Spanish Urdu हिन्दी

English Spanish Urdu हिन्दी

मूसा को 10 आदेश कहाँ दिये गए थे?

मूसा को 10 आदेश कहाँ दिये गए थे - Online Hindi Bible Knowledge - Catholic TV India

मूसा को 10 आदेश कहाँ दिये गए थे?

a. तूर पर्वत

b. सिनाई पर्वत

c. अरारात पर्वत

RELATED ARTICLES

No posts found!